Tiếng Việt (ভিয়েতনামী)

by | জুলাই 9, 2016

Về চুং টোই

খি টিম হাই হিউইউ থানগ টিন ভি ভি সিচ ট্রানগ কও ẳng হ্যা হায় ại হ্যাক, বেন খেনগ নান চৈ ỉ ỉ ộ ữ ữ n ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ . হান নান, nhiều người trong số họnn nhữn những khong khoản tiền bồi dưỡng và hoag từng từng tạng tạng kếng kặng kặng kặng kặng kặng kặng kặng kặng khượ ” Những nhân viên này chỉ biết đến lợi ích của họ mà không hề Quan tâm đến tương লাই của các bạn.

Phương châm của chúng tôi khi lập ra trang này là "Đừng Để Bị Lừa।" Chúng tôi munn đem ến chu các bạn những thông tin và kến thức cần thiết vềc Học tạp tại mỹ ể ể ư ư ư n

Trang ওয়েব của chúng tôi sẽ giúp bạn:

  1. Tìm ra một danh sach giản lược, cân nhắc kĩ càng về các cơ sở đào tạo xuất sắc nhấc những trường tường ại ẳng ẳng ộ ộ ộ ộ। (কলেজ-ইউএসএ.আর.গ এস জি জিআইপি বেন টিম কিউএম সিএসি ট্রানগ ডিএনহ চ সিনহ সিংহ ভিন কোয়াক টি ế ভি টি হ্যাপ থানহ মাহচি সিএইচএনএইচএনএইচএইচএনএইচএনএইচএনএইচএনএইচএনএইএম সিএনএইএম সিএনএইএনজি সিএনজিএইএম সিএনএইএম সিএনএইএম thức chúng tôi sử dụng để đánh giá chất lượng của các trường.)
  2. হাই ề ề tỷ lệ roi của trường (tỷ lệ lợi nhuận trên ầu tư
  3. Có những thông tin về các các chu chuc Học ại học, chẳng hạn như như như ng, Hìng, Hìng ng ngng, fươ , và những trải nghiệm thú vị bạn có thể có khi học tập tại trường.
  4. Gặp gỡ những sinh viên quốc tế (tương lai) đến từ chính quốc gia của bạn, hoặc những bạn trẻ có cùng mối quan tâm tâm vạn du.
  5. Giao lưu và chia sẻ những câu chuyện hoặc ý kiến ​​của các sinh viên quốc tế về việc học tập tại Mỹ.
  6. Đưa ra những trang web tham khảo phù hợp cho bạn.
  7. Cập nhật những thông báo, thông tin chính thức mới nhất từ ​​phía các trường.

Một cộng đồng চুং của những sinh viên quốc tế hiện đang học tập tại Mỹ và của những bạn trẻ có hoài bão du học trẻ có hoài bão du học tậiong.

হ্যায় থাম গিয়া কুং চুং তোই!


শিক্ষা হ'ল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র যা আপনি বিশ্বের পরিবর্তন করতে ব্যবহার করতে পারেন। - নেলসন ম্যান্ডেলা