ไทย (থাই)

by | জুলাই 9, 2016


เกี่ยว กับ เรา

 

อย่า ไว้ วางใจ ผู้ ให้ คำ ปรึกษา หรือ ตัว แทน รับ สมัคร ผู้ ศึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ ราย ใด ก็ ได้ เพราะ เขา นั้น อาจ อาจ ไม่ ได้ เขา เหล่า สุด ที่ ไม่ ได้ สนใจ ประโยชน์ สุด สุด ที่ คุณ จะ ได้ รับ ทาง ทาง กลับ กัน บริษัท รับ แทน ทาง เหล่า นั้น อาจ และ ทาง หา หา ประโยชน์ เข้า เข้า เข้า เข้า ตน เอง โดย การ รับ ค่า นาย หน้า จาก วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย ใน สหรัฐ ฯ ที่ ไม่ ได้ รับ การ รับรอง, ได้ รับ การ จัด อันดับ ต่ำ หรือ แม้ กระทั่ง ไม่ ได้ รับ การ จัด อันดับ จาก สถาบัน ใด ๆ ๆ

สิ่ง ที่ เรา ย้ำ เตือน เสมอ ใน เว็บไซต์ เรา คือ "อย่า โดนโดน หลอก และ ความ รู้ ต้องการ มอบ ข้อมูล ใน ความ เรียน ต่าง ที่ ที่ ใน การ การ เรียน ต่อ ที่ อเมริกา แก่ คุณ เพื่อ ให้ ให้ สหรัฐ อเมริกา เป็น คุณ เพื่อ จาก การ ไม่ เป็น เป็น สถาบัน จาก การ หลอกลวง แทน ของ สถาบัน สถาบัน การ หลอกลวง โดย โฆษณา ผู้ให้คำปรึกษาต่อต่างประเทศ

เว็บไซต์ของเราสามารถช่วยคุณในเรื่องต่อไฉ้ง

  1. รับ ทราบ ราย ชื่อ สถาบัน การ ศึกษา ที่ ได้ รับ การ ประเมิน ว่า ยอดเยี่ยม หรือ วิทยาลัย ที่ มี คุณภาพ ใน ราคา ที่ เหมาะสม งบ ประมาณ ของ ราคา โดย เหมาะสม ได้ เรียบเรียง ข้อมูล ให้ คุณ โดย เรา ได้ ง่าย ข้อมูล ให้ คุณ อ่าน เข้าใจ ได้ ง่าย ง่าย ข้อมูล สำคัญ และ และ คัดสรรราย ชื่อ สถาบัน การ ศึกษา เพื่อ ผู้ ต้องการ ไป ศึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ เรา ทำ ให้ คุณ เห็น ความ คุ้ม ค่า ของ สถาบัน การ ศึกษา นั้น ๆ อ่านเพิ่มเติมว่าเราประเมินความคุ้มค่าของสถาคองสถาบันการศศ
  • เรียน รู้ เพิ่มเติม ถึง ROI (বিনিয়োগের উপর ফেরত - ผล ตอบแทน จาก การ ลง ทุน) จาก แต่ละ สถาบัน เพราะ การ เลือก ลง ทุน ใน การ เรียน ต่อ ระดับ อุดมศึกษา ของ คุณ นั้น มี ความ สำคัญ สำคัญ
  • ให้ ข้อมูลค่า ใช้ จ่าย ใน การ ศึกษา ต่อ ระดับ มหาวิทยาลัย ค่า ที่ พัก ทุน การ ศึกษา แหล่ง นันทนาการ ระบบ ขนส่ง ระบบ ธนาคาร ข้อมูล อาชญากรรม และ ความ ปลอด ภัย รวม อาชญากรรม และ ความ ปลอด ๆ รวม ไป ถึง กิจกรรม สนุก ๆ ที่ คุณ สามารถ เข้า ร่วม ได้ ของ สถาบัน ศึกษา ใน ใน อนาคต ของ คุณ
  • พบปะ กับ ผู้ ที่ ตั้งใจ ไป ศึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ จาก ประเทศ ของ คุณ หรือ ผู้ ที่ มี ความ สงสัย ใน การ เรียน ต่อ ที่ สหรัฐ อเมริกา เหมือน กับ คุณ
  1. รับ ฟัง เรื่องราว ของ ผู้ ที่ เดิน ทาง ไป ศึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ หรือ ความ คิดเห็น ของ การ เรียน ต่อ ที่ ประเทศ สหรัฐ อเมริกา
  2. บันทึก เนื้อหาบ ล็อก ที่ คุณ ชื่นชอบ เพื่อ ความ สะดวก ใน การ เข้า ถึง ข้อมูล ใน ภาย หลัง
  3. รู้ข้อมูลประกาศและข่าวสารล่าสุดของสถาบันการ

เรา คือ ศูนย์ รวม ของ นัก ศึกษา นานา ชาติ ที่ กำลัง ศึกษา อยู่ ใน ประเทศ สหรัฐ อเมริกา และ ผู้ ที่ วาง แผน จะ ศึกษา ต่อ ที่ นี่ ใน อนาคต

เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา!


শিক্ষা হ'ল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র যা আপনি বিশ্বের পরিবর্তন করতে ব্যবহার করতে পারেন। - নেলসন ম্যান্ডেলা