فارسی (ফার্সি/ফার্সি)

by | জুলাই 15, 2016

]دربارهی ما

به تنهایی به هر مشاور تحصیل در خارج از کشور و یا به اصطلاح استخدام اتکا نکنید چرا که آنها

به منافع شما فکر نمی کنند. بسیار از آن ها ممکن است به دنبال گرفتن حق کمیشن از موسسات،

دانشگاه ها و কলেজ های غیر معتبر و یا با رتبه پایین در ایالات متحده. آنها منافعا را برای سود

.خود نادیده می گیرند

شعار سایت ما ان است: “فریب نخورید”। ما می خواهیم شما با کمک دانش و اطلاعات مورد نیاز برای

ادامه تحصیل در ایالات متحده، موفق باشید। بنابراین فریب تبلیغات مشاوران، ایجنسی ها و دانشگاه ها را

.نخورید

:سایت ما برای شماست تا بتوانید

.بہ سادگی فہرست موسسات و دانشگاه های معتبر با هزینه مناسب را برسی کنید (A)

 যাতجوই আসল রে انجام দাده و گزينه های উপযুক্ত রা সীমাবদ্ধ করা এবং আপনার বিকল্প আপনার কলেজ-USA.org)

قرار می دهد. هر اعتبار موسسه نیز به شما نشان داده می شود. در مورد চগোঙ্গী سنجش মান

(.هر موسسه بیشتر بخوانید

که دارای اهمیت بالایی است তথ্য "(বিনিয়োগ ফেরত) در مورد "بازگشت سرمایه (বি)

.ক্সب کنید

از هزینه تحصیل در دانشگاه، اجاره و زندگی، بورس های تحصیلی، نظام حمل و نقل، شرح (C)

.جرم و امنیت، به همراه تفریحات و سرگرمی های موجود در دانشگاه آینده خود آگاهیدد

با دانشجوهای بین المللی تازه از کشور خود و افرادی که دغ های مشابه شما در مورد تحصیل (D)

.در ایالات متحده دارند، آشنائید

 داستان زندگی دانشجویان بین المللی را بشنوید و با نظرات آن ها در مورد زندگی در ایالات (E)

.متحده آشناشيد

 .صفحه های مورد علاقہه خود را “pen” کنید (F)

.از جدیدترین اخبار و اعلان های رسمی مطلع شدہ (জি)

ما انجمنی هستیم برای تمام دانشجویان بین المللی حاضر و یا افرادی که قصد تحصیل در آینده بیک در.

.ایالات متحده را دارند

!به ما بپیوندید

 


শিক্ষা হ'ল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র যা আপনি বিশ্বের পরিবর্তন করতে ব্যবহার করতে পারেন। - নেলসন ম্যান্ডেলা